Đặc điểm phát triển tư duy của trẻ từ 15- 36 tháng

Phát triển tư duy là mức độ của phát triển nhận thức, nhận thức là mặt quan trọng trong 5 mặt phát triển,  do đó, phát triển tư duy tốt dẫn tới nhận thức tốt hơn. Muốn trẻ phát triển tốt thì chúng ta cần nắm rõ đặc điểm tư duy của trẻ ở từng độ tuổi từ đó xây dựng biện pháp giáo dục cho trẻ tốt hơn.

Đặc điểm phát triển tư duy của trẻ  từ 15- 36 tháng

Kết quả hình ảnh cho ảnh bé thông minh

Tư duy trực quan hành động được hiểu là loại tư duy được thực hiện bằng hành động ngoài phương pháp thử và sai. Xác lập mối quan hệ giữ các sự vật, hiện townjg với nhau chính là nhiệm vụ hoạt động của tư duy. Ở lứa tuổi từ 15 – 36 tháng việc xác lập mối quan hệ chỉ mang tính chất ngẫu nhiên. 

Việc chuyển từ mối quan hệ có sẵn sáng môi quan hệ do người lớn chỉ ra là mối quen hệ giữa các đối tượng ở mức độ quan trọng với sự phát triển của trẻ nhỏ. 

Ví dụ: Bé thấy ba bật nút ti vi cũng tới bật, bật ngược lại thì tắt. Bé cứ bật đi bật lại lúc thì tivi tắt, lúc thì tivi bật => như vậy bé đã thực hiện bài toán nhờ phép thử sai và nó đã xác lập mối quan hệ giữa âm thanh và ti vi. 

Giáo viên và cha mẹ cần dựa trên kiến thức trẻ đã có trong đầu mà tổ chức hoạt động thích hợp: 

  • Tạo tình huống có vấn đề để khuyến khích trẻ giải quyết.
  • Phát triển ở các góc chơi giả bộ như: trẻ nhập vai làm bố , mẹ…để tái hiện lại những gì trong đầu của trẻ.
  • Giao nhiệm vụ giải quyết các bài tập đơn giản.
  • Tạo môi trường chơi phong phú để vốn kinh nghiệm được dồi dào hơn.

Ngoài 2 loại tư duy đó thì ở trẻ còn xuất hiện loại tư duy đặc trung là tư duy mà trẻ tìm ra mối quan hệ giữa vật thật và vật tượng trưng thay thế. Loại tư duy này chỉ được phát triển nếu như trẻ có sẵn các biểu tượng trong đầu, nắm rõ công dụng, cách sử dụng các biểu tượng đó. 

Như vậy, các loại tư duy trên là biểu hiện của sự phát triển trí tuệ. Bên cạnh đó, khái quát hóa là thao tác trí tuệ biểu hiện của nămg lục tư duy. Khái quát hóa ở tuổi ấu nhi là những khái quát bên ngoài là những gì đập vào mắt trẻ. Ví dụ bé gọi chó, mèo đều là mèo vì chúng có lông giống nhau, thâm chí gọi tóc bố là mèo. Và giáo viên cần phát triển khả năng khái quát hóa cho trẻ.

Do trẻ khái quát chủ yếu là những thao tác bên ngoài vì tư duy trực quan hành động phát triển rất mạnh và chiếm ưu thế. Trẻ mắt nhìn, tay xếp…để đưa về nhóm, kinh nghiệm còn nghèo nàn nên khái quát hóa ở bình diện bên ngoài.

Kết quả hình ảnh cho ảnh bé thông minh

Giáo viên và phụ huynh cần:

  • Cho trẻ làm quen với nhóm đồ chơi, giúp trẻ tìm ra đặc điểm giống và khác nhau của các đối tượng trong nhóm rồi cho trẻ so sánh đối chiếu, nhằm phá vỡ cái cũ hình thành sơ đồ nhận thức mới
  • Cung cấp vốn từ cho trẻ để dễ dàng trong việc xếp nhóm, đặt tên cho nhóm.
  • Cho trẻ tích cực hoạt động với đồ vật với sự giúp đỡ của người lớn để trẻ nắm được chức năng, phương thức sử dụng các vật => giúp trẻ khái quát theo công dụng chức năng của đồ vật.
  • Thường xuyên tương tác với trẻ để giúp các bé phát triển vùng gần. 

 

About The Author

Reply